• 1
 • 2
 • 3
 • 4

บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด

ประวัติ

 • ปี 2528 จัดตั้งบริษัท เพื่อน-พิมพ์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการผลิตงานพิมพ์แบบฟอร์มธุรกิจต่อเนื่อง
 • ปี 2530 เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท คอมฟอร์ม จำกัด และขยายกิจการเพื่อรองรับธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยย้ายที่ทำการแห่งใหม่สู่ถนนศรีนครินทร์
 • ปี 2538 เข้าสู่ธุรกิจการพิมพ์อย่างเต็มตัวเพื่อ โดยขยายรูปแบบการพิมพ์ที่หลากหลาย
 • ปี 2539 ได้รับเกียรติจากบริษัท Time Inc.Asia ให้จัดพิมพ์นิตยสาร SAWASDEE ซึ่งเป็นนิตยสารสำหรับให้บริการบนเครื่องบินของสายการบินไทย
 • ปี 2545 ได้รับมาตรฐาน ISO9002

ข้อมูลบริษัท

บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด บริหารงานภายใต้กลุ่มบุคคล ผู้มีความชำนาญในธุรกิจการพิมพ์ ซึ่งมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ และดำเนินงานแบบกระจายการบริหารสู่แผนก โดยแบ่งเป็น 2 สายงานด้วยกัน คือ

 • สายงานพิมพ์ทั่วไป
 • สายงานพิมพ์แบบฟอร์มธุรกิจต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัท คอมฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด ได้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล ด้วยคุณภาพแห่งบริการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พร้อมกับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ทุกชนิดให้เติบโตไม่มีที่สิ้นสุด

พันธกิจ

ให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์แบบครบวงจร แก่ลูกค้าทั้งธุรกิจเอกชนและภาครัฐ ตามหลัก Comform PRECISE อันได้แก่
P= Promise    ผลิตผลงานให้ตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน
R= Reliable         เชื่อถือได้ และเลือกใช้บริการต่อเนื่อง
E= Economy     สินค้าดีในราคาที่เป็นธรรม
C= Colleague       ปฏิบัติต่อคู่ค้าดั่งพันธมิตร
I = Inspire        ใช้วิธีสร้างแรงบันดาลใจในการบริหารองค์กร
S= Standard    เชื่อมั่นในระบบและใช้หลักมาตรฐานสากลต่างๆในการผลิตผลงาน
E= Environment    ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ของบริษัท

ด้วยนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างผู้มองการณ์ไกล และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ และเป็นสิ่งที่เราได้ยึดมั่นเสมอมา เพื่อมุ่งพัฒนาให้ธุรกิจการพิมพ์ของบริษัทก้าวสู่ความสำเร็จยิ่งขึ้น บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด จะต้องเป็น 1 ใน 5 บริษัทผลิตสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย ที่ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่จะเลือกใช้บริการ

 • 1